Call for abstracts er lukket 

Ni udvalgte bidrag får mulighed for at præsentere deres forskning i én af 3 parallel sessioner på konferencens 2. dag. Blandt de øvrige bidrag vil der blive mulighed for at præsentere resultaterne som poster.

Forskning skal være relevant for sygdomsområder repræsenteret ved de kliniske kvalitetsdatabaser. Forskning publiceret indenfor de sidste 6 måneder accepteres.

Kriterierne for udvælgelse er originalitet, videnskabelig kvalitet og relevans.

Der kan forventes svar d. 20. september 2023

Guidelines for abstract
Abstractet må maximalt være på 600 ord ekskl. titel og forfatter, men inkl. eventuelle referencer. Der må medsendes én figur eller tabel, som supplement til abstractet. Abstract må gerne være på dansk eller engelsk.

Abstract formularen skulle udfyldes senest d. 14. september 2023.

Abstract fra internationale kongresser må genbruges.

Guidelines for mundtlig præsentation
Det forventes, at oplægsholderen giver 10 minutters præsentation af sin forskning. Efterfølgende vil tilhørerne have mulighed for at stille uddybende spørgsmål til oplægsholderen. Præsentationen må gerne være på engelsk, hvis det foretrækkes. Præsentation skal fremsendes på mail til abstract@rkkp.dk senest 30. oktober 2023. Efter konferencen vil præsentation bliver lagt på hjemmesiden.

Guidelines for poster
Posteren må maksimalt være 95 cm i bredden og 2 meter i højden. Der skal indsendes en pdf-version af posteren senest d. 23. oktober til abstract@rkkp.dk. Poster må gerne være på dansk eller engelsk. Posteren bliver efterfølgende lagt på hjemmesiden.

Pdf-versionerne vil være tilgængelig for konferencedeltagerne under konferencen.

Posters fra internationale kongresser må genbruges.

Du skal selv tilmelde dig konferencen.