Grøn streg.png

Rolf Blauenfeldt, afdelingslæge, Neurologi, Aarhus Universitetshospital

Ann Bovin, formand, Dansk Hjerterehabiliteringsdatabase

Morten Freil, direktør, Danske Patienter

John Halamka, President, Mayo Clinic Platform

Troels Krarup Hansen, professor og direktør, Steno Diabetes Center Aarhus

Jørgen Schøler Kristensen, formand, Medicinrådet og konstitueret sundhedsdirektør, Region Midtjylland

Rasmus Møgelvang, direktør, Rigshospitalet

Lisbeth Nielsen, direktør, Sundhedsdatastyrelsen

Ameli Norling, speciallæge i gynækologi og obstetrik, sundhedschef, Sveriges Kommuner og Regioner (SKR)

Kjeld Møller Pedersen, professor, Syddansk Universitet

Berit Schiøttz-Christensen, professor, Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet og formand for Dansk Rygdatabase