Formål

Projektet belyste, om der under COVID-19 pandemien skete ændringer i brug af kræftscreeningstilbud, forsinkelser i udredning og behandling af hjertesygdomme, kræftsygdomme, psykiske sygdomme og flere andre sygdomme. Derudover undersøgte projektet, om der skete ændringer i behandlingskvaliteten under pandemien.

Projektet tog afsæt i data fra de kliniske kvalitetsdatabaser og blev suppleret med data fra andre befolknings- og sundhedsregistre i Danmark.

Projektleder:

Tina Bech Olesen, ph.d.

Indhold

Projektet undersøgte de afledte konsekvenser af COVID-19 pandemien på sundhedsområdet i Danmark med fokus på hjertesygdomme, kræft- og kræftscreening, KOL, psykiske sygdomme mv. og omfattede i alt 11 kliniske kvalitetsdatabaser.

For hvert sygdomsområde blev der udarbejdet dybdegående analyser, og resultaterne af analyserne blev formidlet i et antal rapporter og/eller videnskabelige artikler.

Tidsplan

Projektet løb fra 2021 til 2022 (Projekt er afsluttet).

Organisering

Projektet blev udført af en analyseenhed i RKKP i samarbejde med databaseteams og styregrupper for de enkelte kliniske kvalitetsdatabaser.

Finansiering


Stor tak til Kræftens Bekæmpelse, som støttede COVID-19-projektet med 625.000 kroner.

Nyheder og arrangementer

COVID-19 webinar

Sammenfattende notat

Publications

Conference contributions