Logo_Læge top.png

Konkrete redskaber og eksempler

Oplever du som læge at være involveret i processer, der burde køre bedre? Har du oplevet skade på patienter, som kunne være forebygget?

Har du lyst til at bruge de data, der indtastes i millionvis i vores elektroniske systemer og finde mønstre og sammenhænge, der kan forbedre patientbehandlingen?

Læge - kend din kvalitet giver dig redskaber, så du kan komme i gang med at forbedre processer og arbejdsgange og øge kvaliteten af patientbehandlingen.

Bogen er skrevet af læger med erfaring indenfor kvalitetsudvikling og forbedringsarbejde, og indeholder en række eksempler.

Forord af patientambassadør

Forord af redaktionsgruppen

Introduktion

Forbedringsmodellen

Kom godt i gang

Publicering

SPC for læger

Bogens teoretiske grundlag

Manifest

Om bogen og bidragsyderne

Feed back

Har du kommentarer eller forslag til bogen: kvalitet.feedback@rkkp.dk