RKKP udsender hvert år en årsrapport for databasen. Vi leverer også løbende årsdata og månedsdata til de regionale ledelsesinformationssystemer og til privathospitaler.

Årsrapport

Seneste årsrapport 

Resumé af årsrapport 

Tidsplan for næste årsrapport 

Tidligere årsrapporter kan du rekvirere ved at sende en mail til rkkp@rkkp.dk.

Løbende resultater

Regioner
Se leveringskalender til regionale LIS-systemer 

Øvrige
Andre adgange til data

Høringsrapport - afventer