De Kliniske Kvalitetsdatabasers Afrapporteringsmodel (KKA) er udviklet i samarbejde mellem RKKP, Sundhedsstyrelsen og regionerne. KKA er en metode til udveksling af kvalitetsdata i standardiseret format.

Dokumentation af KKA

Hvilke filtyper leveres data i?

Hvilke datafiler sender vi?

Kommunikation om dataleverancen

Datagrundlaget

Leveringsmetoder