Dataleverancer

RKKP kan levere data som CSV eller SAS filer, samt til en SQL server.

Modtageren har herefter mulighed for at indarbejde data i eget analyseværktøj. 

RKKP leverer dagligt data for over 70 databaser. Nogle sektorer får færre data leveret, da de indberetter på færre databaser. 

Hvilke data modtager du?

Data filtreres på organisation (for eksempel SHAK kode), så du kun vil modtage de data, hvor der har været indberetning til en eller flere kliniske kvalitetsdatabaser fra din organisation.

Data leveres i et bestemt format - KKA formatet, som er ens for alle kliniske kvalitetsdatabaser.

Derudover leverer vi en rapport i Excel format over komplethed for udvalgte sektorer. 

Hvordan modtager du data?

Hvis du vil modtage data som CSV eller SAS filer, så skal vi have etableret en fildelingsmappe, som du kan hente data fra.

Hvis du vil modtage data på en SQL server, så skal vi have etableret en forbindelse til din SQL server.

Kommunikation om dataleverancen

RKKP sender mail ud til datamodtageren når en daglig leverance ikke sker på dagen. Undtaget i weekenden.

RKKP's batchkørsler kører hver dag. Batchvinduet er kl. 20-08.

RKKP kan ikke garantere nye data hver dag.

  • Hvis der er fejl i kørslen, så sender vi en mail ud.
  • Hvis fejlen bliver rettet samme dag sendes data ud om natten i den vanlige batchkørsel.
  • Hvis fejlen ikke bliver rettet samme dag vil vi, så vidt muligt, sætte databasen på pause nogle få dage, indtil leverancen kan genetableres.

Datagrundlaget

Datagrundlaget for de daglige leverancer er de data som er tilgængelige ved batchkørslen.

Indikatorerne er baseret på 1 eller flere datakilder, og datoen er angivet for den ældste af datakilderne som Datakilde_opdateret. Hvis en indikator f.eks. er baseret på LPR og KMS, så vil datoen være LPR's månedlige leverancedato og ikke den daglige KMS opdateringsdato.

For datakilder fra SDS tages "indholdsdatoen", og for øvrige datakilder tages "opdateringsdatoen" i RKKP's datavarehus, som dato i datakilde_opdateret.

  • KKA datasæt 1 indeholder værdier for datakilde_opdateret og Opgoer_slut. Vi har valgt at tage al data fra datakilde_opdateret minus 1 dag, som angivet i Opgoer_slut.
  • KKA datasæt 2a vil fremover også kunne indeholde samme måneds data
  • KKA datasæt 2b vil fremover kunne indeholde flere patienter i slutningen af måneden ift. leverance først på måneden
  • KKA datasæt 3 vil fremover kunne indeholde data for de flere patienter i 2b