Data vil blive publiceret i årsrapporter og vil desuden, når en WebService er etableret, løbende blive præsenteret i de regionale ledelsesinformationssystemer.

Årsrapport

Seneste årsrapport 

Tidsplan for næste årsrapport 

Tidligere årsrapporter kan du rekvirere ved at sende en mail til rkkp@rkkp.dk.

Onepager - kvalitetsudvikling