Forventet idriftsættelse af KIP ultimo april 2023.

Det nye indtastningssystem (KIP) har nu været i klinikertest, og der arbejdes videre med nogle tekniske udfordringer, som løses inden idriftsættelse. Vi forventer opstart i slutningen af april 2023, hvor vi begynder med indtastning af nye startskemaer.

Der vil blive arrangeret et online indtastningsmøde i maj 2023, hvor der er mulighed for spørgsmål og videndeling. Når dato for idriftsættelse er fastsat, meldes det ud via abonnementsordningen.

Information kommer ligeledes løbende på vores KIP-side.

Skriv til databasens kontaktperson Rune Bjerg Hansen, ruhans@rkkp.dk, hvis du har spørgsmål.