Årsrapport 2021/2022 finder du på Sundhed.dk. 

Resultater, hvor tæller eller nævner er 1 eller 2, er udeladt fra rapporten af diskretionshensyn. Datagrundlaget og indikatorresultaterne anvendt i årsrapporten kan du finde i dit regionale ledelsesinformationssystem(LIS-systemer).

Skriv til kontaktperson Rune Bjerg Hansen, RUHANS@rkkp.dk, hvis du har spørgsmål.