Hjælp til registrering

Registreringsskemaer og vejledninger


Webservice

Indberetningssystem

DAD4 blev implementeret pr. 1.2.2015.

Data indberettes enten direkte i Klinisk MåleSystem (KMS) eller i de regionale EPJ-systemer, hvorfra de overføres via en WebService.

Læs mere om Kvalitets Indrapporterings Platform (KIP)