Hjælp til registrering

Registreringsskemaer og vejledninger

Indberetningssystem

Data indberettes direkte i Kvalitets Indberetnings Platform (KIP) og sammenkøres med data fra Landspatientregistret (LPR).

Brugeroprettelse og support 

Læs mere om Kvalitets Indrapporterings Platform (KIP)