Data indrapporteret i Kvalitets Indrapporterings Platform (KIP) fra 2022/2023 er nu tilgængelige i KKA, og dermed i de regionale ledelsesinformationssystemer (LIS).

Som følge af overgangen fra indtastning i Klinisk Målesystem (KMS) til KIP, har der ikke været sendt løbende opdaterede data ud i KKA siden 1. august 2022, hvor indberetningen af data på nye patienter i KMS stoppede. Data på nye patienter i KIP fra 2022 og 2023 er nu tilgængelige i KKA, og dermed i de regionale LIS-systemer. I kan få adgang til de regionale LIS-systemer her.

Databaseteamet har foretaget et kvalitetstjek af indikator- og øvrige nøglevariable, inden data er sendt ud i KKA. Der pågår endnu et datakvalitetstjek i forbindelse med udarbejdelse af Årsrapport 2022. I gøres derfor opmærksom på, at der pågår en løbende proces med at validere data.

I kan se tidsplanen for Årsrapport 2022 her.

Skriv til databasens kontaktperson, Anne Fredsted, anfrst@rkkp.dk, hvis du har spørgsmål og/eller finder fejl i data.