Evidensgrundlag

De kliniske retningslinjer angiver bl.a., hvordan udredning af sarkomer skal foregå, hvornår postoperativ strålebehandling skal påbegyndes, og hvilket kontrolforløb sarkompatienter skal følge. Disse parametre indgår i 4 af databasens kvalitetsindikatorer.

Alle kliniske retningslinjer er tilgængelige her

Dokumentation

Se databasens officielle dokumentation 

I dokumentationen kan du bl.a. finde grundoplysninger om databasen samt oplysninger om indikatorer og variable.

Genveje