Databasens formål er at monitorere og forbedre kvaliteten af diagnostik, behandling og pleje til alle patienter i aldersgruppen 65 år og ældre, som er opereret for hoftenært lårbensbrud i Danmark.

Baggrund

Dansk Tværfagligt Register for Hoftenære Lårbensbrud blev etableret i 2003, og der indberettes årligt ca. 6.500 patientforløb, hvilket udgør en værdifuld datakilde til at belyse og udvikle kvaliteten af den tidlige diagnostik, behandling, pleje og rehabilitering af patienter med hoftenært lårbensbrud  i Danmark.

Processen med at forbedre kvaliteten understøttes ved løbende at justere indikatorerne, således at forventningerne til den leverede kvalitet løbende øges.

Databasen opsamler data svarende til 10 procesindikatorer og 7 resultatindikatorer vedrørende kvaliteten af tidlig diagnostik, behandling, pleje og tidlig rehabilitering hos patienter indlagt og opereret for hoftenært lårbensbrud.
Data indhentes fra de indberettende afdelinger via registrering i Landspatientregistret (LPR) og samkøres med CPR-registeret.

Styregruppen

Formandskab
Niels Dieter Röck
Specialansvarlig overlæge 
Odense Universitetshospital
 
Pia Kjær Kristensen
Klinisk sygeplejespecialist , ph.d. 
Aarhus Universitetshospital

Se oversigt over medlemmer