Der er sket følgende ændringer i indikatoropgørelserne og øvrige fejlretninger i perioden 21. december 2023 – 1. februar 2024:

  • ”Melanocytær tumor, uvist om benign eller malign" opfattes som en dermalt invasiv tumor, og indgår nu i indikatoropgørelserne som invasiv tumor og ikke som manglende data for, om tumoren er in situ eller invasiv. Denne ændring er foretaget 25. januar 2024 i LIS-systemerne.

  • Indikator 10 er igen tilgængelig i LIS-systemerne med beregninger svarende til årsrapport 2022, siden 25. januar 2024.

  • Fejlrettelse af indikator 14: Tumorer kodet med ”Mikrosatellit kan ikke vurderes” indgår nu som opfyldende indikator, og ikke som manglende data. Denne ændring er sket 25. januar 2024.

  • Indikator 15 leveres nu på patologiafdeling på samme hospital som Sentinel Lymfeknudekirurgi. Ændringen er sket 25. januar 2024.

  • Der er den 25. januar 2024 indført et nyt eksklusionskriterie ”Tumor ikke matchet med data fra Patologiregisteret”, som benyttes, når data fra Sundata og Landsregisteret for Patologi ikke kan matches til et fælles tumorforløb. Formålet med at indføre eksklusionskriteriet har været at hjælpe med fejlfinding på tumorforløb med manglende data. Tumorforløb i Dansk Melanom Database er programmeret til at matche på primær dato for modtagelse i patologiafdeling og biopsidato samt lokalisation angivet for både kirurgi og patologi. Der er desuden tilføjet flere lokalisationsmatch den 1. februar 2024. Der pågår en løbende forbedring af matchet af lokalisation af tumorer mellem Sundata og Landsregisteret for Patologi.

  • Der er sket en ændring af, hvilken patologisk afdeling, som er tilknyttet patientforløbene. Tidligere var det den patologiske afdeling registreret i Sundata, hvorimod det nu er den patologiske afdeling fra Landsregisteret for Patologi, der tilknyttes. Denne ændring forventes at give mere korrekt tildeling af patientforløb til patologiafdeling og er foretaget 21. december 2023.

Dokumentationen af Dansk Melanom Database er opdateret og kan tilgås her.

Kontakt databasens kontaktperson, Linnea Damslund, Iddams@rkkp.dk eller hospitalets RKKP-kontaktperson, hvis du har spørgsmål.