Den 29. februar 2024 trækkes data fra Dansk Melanom Database til Årsrapport for 2023.

Inden den 29. februar 2024 bedes I gennemgå et tjek af fejl og mangler til Årsrapport 2023.

Tjek af fejl og mangler kan ske på to måder:

  1. Ved at tilgå dem i regionens eget ledelsesinformationssystem (LIS) Her kan patologer og plastikkirurger under hver indikator se hvilke patienter, der opfylder og ikke-opfylder indikatorerne, herunder begrundelse for eventuel eksklusion.

Tag kontakt til de lokale kvalitetsafdelinger/kvalitetskoordinatorer på sygehusene for at få hjælp til at tilgå LIS-systemerne i egen region mhp. at fremsøge de enkelte patienter.

  1. Ved at logge ind i Dansk Melanom Database på https://www.melanoma.dk/CA_Login under valideringsmodulet, som vanligt.

Ændring i indtastning for Dansk Melanom Database fra 1.1.2023:
Som følge af et patologiprojekt, skal patologerne ikke længere indberette patologiskemaet i Dansk Melanom Database på patienter, der kirurgisk har fået fjernet et melanom fra 1. januar 2023. Det drejer sig blandt andet om melanomtype, tumortykkelse, ulcerationer og så videre.  Patologioplysningerne på disse patienter, som hidtil har været indberettet på patologiskemaet i Dansk Melanom Database, bliver fra 1. januar 2023 indhentet automatisk fra Landsregisteret for Patologi til databasen. Således skal kirurgerne nu oprette de patienter i Dansk Melanom Database, der kirurgisk har fået fjernet et melanom fra 1. januar 2023 og fremover. Se vejledning til oprettelse af patienter her.

Patologerne skal fortsat som vanligt indberette lymfeknudeoplysninger i Dansk Melanom Database.

Skriv til databasens kontaktperson Linnea Damslund, iddams@rkkp.dk, hvis du har spørgsmål.