Du kan nu læse den endelige årsrapport 2023 fra Dansk Renal Cancer Database, som omfatter resultater fra 1. august 2022 – 31. juli 2023.

Årsrapport 2023 finder du på Sundhed.dk. 

Resultater, hvor tæller eller nævner er 1 eller 2, er udeladt fra rapporten af diskretionshensyn. Datagrundlaget og indikatorresultaterne anvendt i årsrapporten findes her:

Offentligt sygehusansatte: Via regionale LIS-systemer.

Kontakt databasens kontaktperson, Monika Madsen, monims@rkkp.dk eller hospitalets RKKP-kontaktperson, hvis du har spørgsmål.