Databasen medvirker til et samlet overblik over omfanget af senfølger efter COVID-19 og understøtter standardiseret, høj kvalitet i udredning og behandling af patienter med COVID-19 senfølger på tværs af landet og på tværs af sektorer.

Desuden er databasen ramme for et netværk for videndeling, erfaringsudveksling, sparring og initiativer for denne nye patientgruppe. Således bidrager databasen til implementering af forbedringer og evidensbaserede sundhedsfaglige indsatser i takt med at viden om og erfaringer med patientgruppen stiger.

Databasen har været i høring blandt interessenter i perioden december 2022 - januar 2023. Efterfølgende har styregruppen gennemgået høringssvar. Materiale og kommentarer er samlet i høringsrapporten.

Styregruppen

Formandskab
Anne Øvrehus
Cheflæge
Infektionsmedicinsk afdeling
Odense Universitetshospital

Se oversigt over medlemmer