RKKP udsender hvert år en årsrapport for databasen. Vi leverer også løbende årsdata og månedsdata til de regionale ledelsesinformationssystemer og til privathospitaler.

Årsrapport

Databasen har foreløbig ikke udgivet en årsrapport, men foreløbige resultater er præsenteret i en præliminær rapport.

DACOVID 2. præliminære afrapportering

Tidsplan for næste årsrapport