Du kan nu læse den endelige årsrapport for Dansk Kvalitetsdatabase for Inflammatoriske Tarmsygdomme , som dækker perioden 1. oktober 2022 - 30. september 2023.

Årsrapport 2022 finder du på Sundhed.dk. 

Resultater, hvor tæller eller nævner er 1 eller 2, er udeladt fra rapporten af diskretionshensyn. Datagrundlaget og indikatorresultaterne anvendt i årsrapporten kan du finde her:

Offentligt sygehusansatte: Via regionale LIS-systemer

Kontakt databasens kontaktperson Esra Öztoprak, esroez@rkkp.dk, eller hospitalets RKKP-kontaktperson, hvis du har spørgsmål.