Per 1. januar 2023 overgik Landsregistret Karbase til primært at være baseret på indberetninger til Landspatientregisteret (LPR), og leveringen af indikatorresultater har siden da været mangelfuld.

Nu kan alle afdelinger igen se egne data  i LIS i forhold indikatoropfyldelse  og komplethed af de registrerede variable, det vil sige datakomplethed. 

Der er data i LIS  for karkirurgiske indgreb foretaget siden 1. januar 2020, uanset hvornår der er indberettet til Sundhedsvæsenets Klassifikations System (SKS)-koder til LPR.

Det anbefales, at den enkelte region/de dataindberettende enheder ved modtagelsen af data i LIS kvalitetskontrollerer egne resultater med henblik på faktuelle fejl og mangler.

Det vil sige, kontrollerer kompletheden af de registrerede variable for det enkelte indgreb, da de kan have betydning for resultaternes validitet.

Ved manglede data/uoplyst kan en typisk fejl være, at der mangler at blive registreret en sideangivelse som tillægskode til operationen. Det vil sige en SKS TUL kode.

Tjeklisten til indberetning af SKS-koder til LPR kan ses her.

Beregningsregler for indikatorerne kan ses her.

Der er god tid til at få indført den nye procedure med indberetning af data med SKS-koder via LPR, da indberetningsfrist til næste årsrapport først er den 12. juli 2024.

Tidsplan for årsrapport 2023 kan ses her. 

Styregruppen for Landsregistret Karbase vil ved udviklingsmødet i januar 2024 have fokus på datavalidering. 

Skriv til databasens kontaktperson Annette Ingeman, anning@rkkp.dk, hvis du har spørgsmål.