Styregruppen har på udviklingsmøde i januar 2024 besluttet følgende præciseringer i indikatorerne fra Landsregistret Karbase.

Beregning, ordlyd og standard for indikator 2 er ændret. Beregningsreglerne er ændret således, at dato for akut indlæggelse med stroke anvendes i stedet for event dato for akut stroke. 

Ordlyden ændres til: Andelen af patienter som får foretaget carotis trombendarterektomi, hvor tiden fra akut indlæggelse med stroke til carotisoperation er højst 14 dage. Standarden er sænket til mindst 70 %.  

Ændringerne er gældende fra 1. juni 2023 og opgøres i årsrapport 2023/2024 (udkommer i 2024).

Tidsrammen for indikatorerne, der vedrører mortaliteten efter operation for abdominale aortaaneurisme  (3, 4, 5a og 5b), er ændret fra 90 dage til 30 dage.

Ændringerne er gældende fra 1. juni 2023 og opgøres i årsrapport 2023/2024 (udkommer i 2024).

Ændringerne vil blive implementeret i RKKP dokumentationen og Ledelsesinformationssystemerne snarest muligt.

Kontakt databasens kontaktperson, Annette Ingeman, anning@rkkp.dk eller hospitalets RKKP-kontaktperson, hvis du har spørgsmål.