Du kan nu læse den endelige årsrapport 2022 fra Dansk Akut Leukæmi Database (ALD) og Myelodysplastisk Syndrom Database (MDS), som omfatter resultater fra 1. januar 2022 – 31. december 2022. 

Årsrapport 2022 finder du på
Sundhed.dk.

Resultater, hvor tæller eller nævner er 1 eller 2, er udeladt fra rapporten af diskretionshensyn. Datagrundlaget og indikatorresultaterne anvendt i årsrapporten findes her:
Offentligt sygehusansatte: Via regionale 
LIS-systemer.

Skriv til databasens kontaktperson Linnea Damslund, iddams@rkkp.dk, hvis du har spørgsmål.