Du kan nu læse den endelige årsrapport 2022 fra Organdonationsdatabasen, som omfatter resultater fra 1. januar – 31. december 2022.

Årsrapport 2022 finder du på Sundhed.dk.

Resultater, hvor tæller eller nævner er 1 eller 2, er udeladt fra rapporten af diskretionshensyn. Datagrundlaget og indikatorresultaterne anvendt i årsrapporten findes her:

Offentligt sygehusansatte: Via regionale LIS-systemer.

Skriv til databasens kontaktperson Julie Andersen, juland@rkkp.dk, hvis du har spørgsmål.