RKKP stræber efter kliniske kvalitetsdatabaser, der dækker det samlede patientforløb - uanset hvor behandlingen foregår.

I takt med at flere opgaver varetages af den primære sundhedssektor, stiger behovet for data fra kommuner.

Drejebog

Grøn streg.png

Forståelsespapir

Grøn streg.pngFælles forståelsespapir mellem RKKP og KL om rammerne for samarbejdet om landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser.