De kliniske kvalitetsdatabaser dækker offentligt finansieret aktivitet på privathospitaler.

RKKP leverer løbende kvalitetsdata til privathospitaler for de aktiviteter, som er dækket af databaserne.

Indberetning og afrapportering af data

Grøn streg.pngAfrapportering 

Privat aktør: Sådan får du adgang til løbende data

Indberetning

Prvathospitaler: Indberetning foregår forskelligt fra database til database. 
Se mere under 'Databaser med private aktører' i venstre margen.