De kliniske kvalitetsdatabaser dækker offentligt finansieret aktivitet på privathospitaler.

RKKP leverer løbende kvalitetsdata til privathospitaler for de aktiviteter, som er dækket af databaserne.

Indberetning og afrapportering af data

Grøn streg.pngIndberetning

Prvathospitaler: Indberetning foregår forskelligt fra database til database. 
Se mere under 'Databaser med private aktører' i venstre margen.

Afrapportering 

Privat aktør: Sådan får du adgang til data