Sundhedsdatastyrelsen

Grøn streg.pngKliniske kvalitetsdatabaser skal medvirke til at fremme sundhedsfaglig kvalitetsudvikling. Sundhedsdatastyrelsen har ansvar for at godkende etablering og drift af landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser.
Sundhedsdatastyrelsen om kliniske kvalitetsdatabaser

RKKP's ydelser

Grøn streg.png

Sundhedsloven

Grøn streg.pngDe kliniske kvalitetsdatabaser har grundlag i sundhedslovens § 196 og medfølgende bekendtgørelser. 

Samarbejde omkring de kliniske kvalitetsdatabaser

Grøn streg.png

  • RKKP stræber efter databaser, der dækker på tværs af sektorer. Tværsektoriel kvalitetsopfølgning
  • Der er tæt samarbejde mellem regionerne omkring drift af de kliniske kvalitetsdatabaser:

RKKP's strategi