I marts 2019 blev RKKP-strategi 2019-2022 og tilhørende målsætninger præsenteret.
Se mere her.

Strategien blev etableret af RKKP's bestyrelse på baggrund af en længere strategiproces 2018-2019. I processen blev gennemført bred høring 21.12.2018-14.02.2019.

Vi modtog 45 høringssvar inden for fristen og to yderligere efter fristen. Høringssvarene indgik i klargøring af strategi og RKKP-bestyrelsens behandling af denne.
Alle høringssvar kan ses her.

Vi er glade for det store engagement i udarbejdelsen af strategien, som vi har set i høringsvar og oplevet under de åbne workshops.
Læs mere om processen frem mod høring her.