Call for abstracts er åben - deadline for indsendelse af abstract er den 15. september 2022

Klinisk Kvalitetskonference 2022 og Forskningsudvalget i Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren (DSKS) sætter fokus på datastøttet kvalitetsudvikling af det danske sundhedsvæsenet.

Som en del af konferencens program har du mulighed for at præsentere dine resultater skabt med interesse for forskning eller med udgangspunkt i de kliniske data fra de kliniske kvalitetsdatabaser i RKKP.

Ni udvalgte bidrag får mulighed for at præsentere deres forskning i én af 3 parallelsessioner på konferencens 2. dag. Blandt de øvrige bidrag vil der blive mulighed for at præsentere resultaterne som poster. Udvælgelsen af orale præsentationer og posters foretages af DSKS’s Forskningsudvalg.

Forskning skal være relevant for sygdomsområder repræsenteret ved de kliniske kvalitetsdatabaser. Forskning publiceret indenfor de sidste 6 måneder accepteres, og abstracts fra internationale kongresser må genbruges.

Kriterierne for udvælgelse er originalitet, videnskabelig kvalitet og relevans. 

Abstract formularen skal udfyldes og sendes til abstract@rkkp.dk senest d. 15. september 2022.

Her finder du guidelines for abstract