Kvalitetskonferencen sætter fokus på resultater og muligheder i datastøttet kvalitetsudvikling af det danske sundhedsvæsenet. Som en del af programmet har du mulighed for at præsentere dine forskningsresultater skabt med interesse for eller udgangspunkt i de kliniske data fra sygdomsområderne i kvalitetsdatabaserne.

Vær med din forskning med til at:

  • synliggøre betydningsfulde resultater inden for dit sygdomsområde
  • udvikle databaserne, så de i endnu højere grad kan bidrage til høj kvalitet i sundhedsvæsenet
  • gøre indflydelsesrige klinikkere og beslutningstagere i sundhedsvæsenet opmærksomme på dit projekt
  • etablere eller vedligeholde netværk indenfor netop dit interesseområde

Deadline er den 15. september 2021

Læs om guidelines for call for abstracts

Læs mere om konferencen