RKKP mærker en kæmpe interesse og anerkendelse - ikke mindst for leveringen af den landsdækkende amputationsrapport. En stor tak til de 1000 klinikere, som engagerer sig i de kliniske kvalitetsdatabaser. En anerkendelse af RKKP er en anerkendelse af jer.

 

Det har endnu engang været et begivenhedsrigt år i hjertet af kvalitetsudvikling - ikke mindst på grund af amputationssagen. I august udkom RKKP's rapport: Amputationer og amputationsforebyggende karkirurgiske indgreb i de danske regioner.

RKKP gik til opgaven med stor ydmyghed og grundighed og har høstet anerkendelse og respekt for at skabe et fagligt funderet og validt overblik over den landsdækkende kvalitet på et sygdomsområde. Vi var glade for at kunne bidrage – og oplever, at vi har noget unikt i kombinationen af den nationale kliniske og faglige forankring, de epidemiologiske kompetencer og kendskab til data, som gør det naturligt for os at skabe klarhed i sammenhænge som denne.

På den længere bane ser vi det som vores opgave at understøtte, at der skabes læring på baggrund af den variation, der er i sundhedsvæsenet. Vi skal sammen arbejde for, at alle patienter i hele Danmark får den mest optimale behandling. Det er ulykkeligt, når nogle patienter får en dårligere behandling på grund af bopæl.

Ifølge regeringsgrundlaget skal en kommende strukturkommission udarbejde et beslutningsgrundlag for at nedbringe uligheden i sundhedsvæsenet – både geografisk og socialt. Det er netop essensen af amputationssagen, og vi håber, at vi sammen kan finde ud af, hvordan vi håndterer variation.

Det er ikke vanskeligt at håndtere variation i et stillestående sundhedsvæsen, men det ønsker vi ikke. Nogle behandlingssteder udvikler sig hurtigere i en positiv retning og kan vise vejen for andre. Men hvornår er grundlaget for læring massivt nok til, at andre bør følge efter? Og hvornår kræver det handling, hvis andre afdelinger ikke følger med udviklingen?

TAK

Vi oplever en kæmpestor interesse og respekt omkring de kliniske kvalitetsdatabaser. En udsolgt Klinisk Kvalitetskonference 2022 var en fest af ideer og viden, som engagerede sundhedsansatte delte og inspirerede hinanden med. Vi vil gerne bruge anledningen til at sige et kæmpe tak særligt til de cirka 1000 klinikere fra det danske sundhedsvæsen, som i en presset tid engagerer sig i arbejdet med databaserne.

I påtager jer et vigtigt arbejde med at definere, hvad der er god kvalitet for det givne sygdomsområde og kondensere det ned i konkrete målepunkter, som gør det muligt at måle og udvikle kvaliteten på området til gavn for patienterne.

Derfor er vi også glade, når der strukturelt bakkes op om klinikernes vigtige arbejde med at udvikle den kliniske kvalitet og patientsikkerheden. Det kliniske personale skal have tid, lyst, mulighed og oplevet mandat til at tage ansvar for og prioritere det systematiske kvalitetsarbejde.

Kvalitetsarbejdet skal ikke opleves som en ekstraopgave i en hverdag med et stærkt driftsfokus. Kvalitetsarbejde er kernen i det at levere høj og ensartet behandling til patienterne og bør være en integreret del af det kliniske arbejde.

Dagligt opdaterede data

På de indre linjer i RKKP er vi især glade for, at næsten alle databaser leverer daglige data til afdelinger og ledelser, så de løbende kan følge op og udvikle kvaliteten på baggrund af et sikkert og nationalt datagrundlag. Kun syv databaser leverer endnu ikke løbende data, men forventes at gøre det i 2023.

Tidstro data afhænger af to komponenter: data hurtigt ind i databaserne og data hurtigt ud af databaserne. Desværre kæmper vi med at få data ind. Landspatientregistret opdateres ugentligt. Derudover mangler vi adgang til en række centrale registre for eksempel vedrørende mikrobiologi og fødselsdata.

En anden milepæl, som blev nået i 2022, er rammer for styregruppernes arbejde. Hver database har en styregruppe, primært bestående af klinikere, som står for indhold og udvikling af databaserne. Rammerne beskriver sammensætning af styregrupperne samt arbejdsopgaver og forpligtelser, og vi håber, at rammerne giver klarhed for arbejdet i databaserne.

Tusind tak for et fantastisk år.