RKKP's faglige råd har en rådgivende funktion i forhold til  bestyrelsen og leverer fagligt input til den strategiske udvikling af RKKP. Fagligt Råd skal også understøtte det professionelle ejerskab af databaserne og patientopbakning til RKKP's arbejde.

Læs kommissorium for rådet

Rådet består af repræsentanter for Danske Patienter, Lægevidenskabelige Selskaber, andre autoriserede sundhedsfaglige selskaber, almen praksis, DMCG.dk, hospitalsledelser med sundhedsfaglig baggrund, Regionernes Bio- og Genombank, Sundhedsstyrelsen og Sundhedsdatastyrelsen.

Medlemmer af Fagligt Råd


Formand

 • Direktør Kim Brixen, OUH

Repræsentanter for Danske Patienter

 • Forskningschef Gunnar Gislason, Hjerteforeningen
 • Direktør Filadelfia Jens-Otto Skovgaard Jeppesen, Epilepsiforeningen
 • Vicedirektør Annette Wandel, Danske Patienter
 • Afdelingschef Pernille Slebsager, Kræftens Bekæmpelse

Repræsentanter fra de lægevidenskabelige selskaber

 • Overlæge, ph.d. Susanne Axelsen, næstformand i LVS
 • Professor, overlæge, dr. med. Søren Overgaard, bestyrelsesmedlem i LVS
 • Klinikchef, ph.d. Jens Hillingsø, bestyrelsesmedlem i LVS

Repræsentanter for øvrige autoriserede sundhedsfaglige selskaber

 • Klinisk sygeplejespecialist Hanne Mainz, Ortopædkirurgisk afdeling E, Aarhus Universitetshospital
 • Fysioterapeut Henrik Bjarke Vægter, Postdoc., PhD, Smertecenter Syd, OUH & Klinisk Institut, Syddansk Universitet

Repræsentant for almen praksis

 • Læge Lasse Eck Karlsen

DMCG.dk

 • Overlæge, dr.med., ph.d. Michael Borre, formand for DMCG.dk

Hospitalsledelsesrepræsentanter med sundhedsfaglig baggrund

 • Hospitalsdirektør Annemarie Hellebek
 • Lægefaglig direktør Michael Braüner Schmidt

Regionernes Bio- og Genombank (RBGB)

 • Sekretariatsleder, molekylærbiolog, ph. d, Professor Estrid Høgdal

Sundhedsstyrelsen

 • Overlæge Susanne Vest

Sundhedsdatastyrelsen

 • Afdelingschef Jan Poulsen