Blanket og vejledning for oprettelse til en TOPICA database

Databasenavn

Database

Adgang

Vejledning

Dansk Urogynækologisk database

DUGAbase

Ansat i RSYD  

Øvrige regioner

Findes på 1. side i programmet

Dansk Lever-galdevejscancer Database

DLGCD

Link

Link

Dansk Neuro Onkologisk Register

DNOR

Link

Link

Dansk Lunge Cancer Register
Ansat i RSYD
Øvrige regioner

DLCR


Link
Link

Findes på 1. side i programmet

Dansk Pancreas Cancer Database
Ansat i RSYD
Øvrige regioner

DPCD


Link
Link

Kollegahjælp

Dansk Nefrologisk Selskabs Landsregister

DNSL

Link

Kollegahjælp