Du kan nu læse den endelige årsrapport 2022 fra ADHD databasen, som omfatter resultater fra 1. april 2022 – 31. marts 2023.

Årsrapport 2022 finder du på Sundhed.dk

Resultater, hvor tæller eller nævner er 1 eller 2, er udeladt fra rapporten af diskretionshensyn. Datagrundlaget og indikatorresultaterne anvendt i årsrapporten findes her:

Offentligt sygehusansatte: Via regionale LIS-systemer

Øvrige ansatte ved privathospitaler, speciallæger, almen praksis, kommuner: Adgang til data

Skriv til databasens kontaktperson Esra Öztoprak, ESROEZ@rkkp.dk, hvis du har spørgsmål.