Du kan nu læse den endelige årsrapport 2022/2023 fra Dansk Hysterektomi og Hysteroskopi Database, som omfatter resultater fra 1. juni 2022 til 31. maj 2023.

Årsrapport 2022/2023 finder du på Sundhed.dk. 

Resultater, hvor tæller eller nævner er 1 eller 2, er udeladt fra rapporten af diskretionshensyn. Datagrundlaget og indikatorresultaterne anvendt i årsrapporten findes her:
Offentligt sygehusansatte: Via regionale LIS-systemer.
Øvrige ansatte ved privathospitaler, speciallæger, almen praksis, kommuner: Adgang til data

Skriv til databasens kontaktperson Julie Mark, Jumark@rkkp.dk, hvis du har spørgsmål.