Årsrapport 2022 finder du på Sundhed.dk.

Resultater, hvor tæller eller nævner er 1 eller 2, er udeladt fra årsrapporten af diskretionshensyn. Datagrundlaget og indikatorresultaterne anvendt i årsrapporten findes her:

Offentligt sygehusansatte: Via regionale LIS-systemer.

Øvrige ansatte ved privathospitaler, speciallæger, almen praksis, kommuner: Adgang til data.

Skriv til databasens kontaktperson Mette Høyrup, methey@rkkp.dk, eller hospitalets kontaktperson, hvis du har spørgsmål.