Du kan nu læse den endelige årsrapport Dansk Urogynækologisk Database (Dugabase), som omfatter resultater fra 1. januar - 31. december 2022. 

Årsrapport 2022 finder du på Sundhed.dk.

Resultater, hvor tæller eller nævner er 1 eller 2, er udeladt fra rapporten af diskretionshensyn. Datagrundlaget og indikatorresultaterne anvendt i årsrapporten findes her:

Offentligt sygehusansatte: Via regionale LIS-systemer

Øvrige ansatte ved privathospitaler, speciallæger, almen praksis, kommuner: Adgang til data

Skriv til databasens kontaktperson Julie Mark, jumark@rkkp.dk, hvis du har spørgsmål.