Du kan nu læse den endelige årsrapport 2023 fra Databasen for Familiær Hyperkolesterolæmi, som omfatter resultater fra 1. juli 2022 – 30. juni 2023.

Årsrapport 2023 finder du på Sundhed.dk.

Resultater, hvor tæller eller nævner er 1 eller 2, er udeladt fra rapporten af diskretionshensyn. Datagrundlaget og indikatorresultaterne anvendt i årsrapporten findes her:

Offentligt sygehusansatte: Via regionale LIS-systemer.

Øvrige ansatte ved privathospitaler, speciallæger, almen praksis, kommuner: Adgang til data.

Skriv til databasens kontaktperson Anette Weis, anewei@rkkp.dk, hvis du har spørgsmål