Patienters erfaringer og viden er vigtig, når RKKP gennem data bidrager til bedre behandling. Patienter skal være med til at bestemme, hvordan kvaliteten i sundhedssektoren skal måles, og bør derfor så vidt muligt altid være repræsenteret i databasernes styregrupper.

Derudover har RKKP ambitioner om systematisk at samle og anvende patientrapporterede oplysninger (PRO), som indbefatter patientens egen vurdering af sin fysiske og mentale helbredstilstand, livskvalitet og funktionsniveau.

Læs patientrepræsentanterne Nanna Petersen og Trish Nymark samt professor Søren Overgaard fortælle om patientrepræsentation i RKKP's kliniske sundhedsdatabaser.

"Der bliver lyttet meget til, hvad jeg siger,"

siger patientrepræsentant Nanna Petersen, som har fået ny hofte og nu engagerer sig i Dansk Hoftealloplastik Register.

Læs interview med Nanna

"Patienternes stemme er uvurderlig,"

siger overlæge og professor på Bispebjerg Hospital og Københavns Universitet, Søren Overgaard, som er formand for Dansk Hoftealloplastik Register.

Læs interview med Søren

"Det er vigtigt at patienterne er med i udviklingen af sundhedsvæsenet,"

siger konsulent for ADHD-foreningen, Trish Nymark, som er medlem af ADHD Databasen.

Læs interview med Trish