Du kan nu læse den endelige årsrapport/datavalideringsrapport 2022 fra Dansk Lymfom Database, som omfatter resultater fra 1. januar – 31. december 2022.


Årsrapporten har i år, grundet overgangsår ved omlægning til indrapportering via Kvalitets Indrapporterings Platform (KIP) karakter af at være datavalideringsrapport. Afdelingerne har grundet omlægningen og forsinkelse af idriftsættelse af de nye indberetningsskemaer ikke haft den fornødne og vanlige tid til indberetning. Årsrapporten foretager derfor ikke en egentlig vurdering af behandlingskvaliteten/databasens indikatorer på grund af manglende data og afdelingernes mulighed for kvalitetssikring heraf.

Årsrapporten finder du på Sundhed.dk.

Resultater, hvor tæller eller nævner er 1 eller 2, er udeladt fra årsrapporten af diskretionshensyn. Datagrundlaget og indikatorresultaterne anvendt i årsrapporten findes her:

Offentligt sygehusansatte: Via regionale LIS-systemer.

Øvrige ansatte ved privathospitaler, speciallæger, almen praksis, kommuner: Adgang til data.

Skriv til databasens kontaktperson Anne Fredsted, anfrst@rkkp.dk, hvis du har spørgsmål.